Herroepingsrecht

Herroepingsrecht
De consument heeft het recht aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed of op het sluiten van de dienstenovereenkomst.
De consument beschikt niet over het recht om van de aankoop af te zien indien deze betrekking heeft op gepersonaliseerde aankopen of aankopen die volgens de specificaties van de klant gemaakt worden. Wijze van terugneming en teruggave van het goed, met inbegrip van de eventueel daaraan verbonden kosten: Terugsturen in goede staat is op kosten van de koper.

Formulier voor Herroeping (Dit formulier invullen indien u de overeenkomst wilt herroepen)
Aan Maro bvba
Leegtestraat 6
8020 Ruddervoorde
Tel 0032 50 278431

maro.nv@skynet.be

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)

- Besteld op (*) / Ontvangen op (*) ......./......../ ...........

- Naam/namen consument(en) ...........................................................................

- Adres consument(en) ........................................................................................

Handtekening van consument(en) ...................................................................

Datum: ......./......../ ...........
(*) doorhalen wat niet van toepassing is

Waar kan je ons vinden?

Vanaf A17 Kortrijk & Oostende: Afrijden in Ruddervoorde afrit 11.Links afslaan naar R

Showroom

Naast de webshop heeft maro ook een belevings shop met een compleet gamma ... van aperiti

Openingsuren

Openingsuren van Maro's belevings shop: Gesloten op donderdag, zon- en feestdagen. Andere

Onze troeven

Massale inkopen van hoogwaardige merkproducten waardoor Maro de laagste prijsgarantie kan aanb